ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГA - МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ бр. 28/2018-06

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације