ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2018-01

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о обустави поступка Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Одлукa о обустави поступка Обавештење о обустави поступка за 4 партије Обавештење о обустави поступка - партија 6 Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору за П 9 Обавештење о закљученом уговору за П 8 Обавештење о закљученом уговору за П 7 Обавештење о закљученом уговору за П 5 Обавештење о закљученом уговору за П 4 Обавештење о закљученом уговору за П 30 Обавештење о закљученом уговору за П 3 Обавештење о закљученом уговору за П 29 Обавештење о закљученом уговору за П 27 Обавештење о закљученом уговору за П 26 Обавештење о закљученом уговору за П 25 Обавештење о закљученом уговору за П 24 Обавештење о закљученом уговору за П 22 Обавештење о закљученом уговору за П 21 Обавештење о закљученом уговору за П 20 Обавештење о закљученом уговору за П 2 Обавештење о закљученом уговору за П 19 Обавештење о закљученом уговору за П 15 Обавештење о закљученом уговору за П 13 Обавештење о закљученом уговору за П 12 Обавештење о закљученом уговору за П 11 Обавештење о закљученом уговору за П 1 Конкурсна документација