ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ (ЛАПТОП), ЈНМВ бр. 25/2018-05

Позив за подношење понуда Одлуку о додели наруџбенице Обавештење о издатој наруџбеници