ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - НАБАВКА И МОНТАЖА ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОПРЕМЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 24/2018-03

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације