ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА - ПРОДАКТА СИСТЕМ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН бр. 21/2018-06

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација