ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 22/2018-03

Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација