ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КРЕЧЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ФАРБАЊЕ СТОЛАРИЈЕ У ЗГРАДИ ДИРЕКЦИЈЕ У ДЕЧАНСКОЈ 8а, БЕОГРАД, ЈН МВ бр. 23/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о и измени уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација