ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА БУШЕЊУ И ОПРЕМАЊУ РЕВЕРСНИХ БУНАРА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПП ИНСТАЛАЦИЈУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 20/2018-03

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација