ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ТРАНСПОРТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН БР. 19/2018-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације