ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ 1004 У ПАНЧЕВУ, ЈН МВ БР. 20/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација