ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН бр. 16/2018-03

Позив за подношење понуда Обавештење o обустави поступка Конкурсна документација 0длука o обустави поступка