ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН бр. 15/2018-03

Позив за подношење понуда на енглеском језику Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација