ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 19/2018-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација