ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 11/2018-01

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 5 Питања и одговори бр. 4 Питања и одговори бр. 3 Питања и одговори бр. 2 Питања и одговори бр. 1 Одлука о обустави поступка за 9 партија Одлука о обустави поступка за 46 партија Одлука о додели уговора за 50 партија Одлука о додели уговора за 16 партија Обавештење о обустави поступка за П 9 Обавештење о обустави поступка за П 46 Обавештење о закљученом уговору П 89 Обавештење о закљученом уговору П 87 Обавештење о закљученом уговору П 85 Обавештење о закљученом уговору П 70 Обавештење о закљученом уговору П 7 Обавештење о закљученом уговору П 67 Обавештење о закљученом уговору П 64 Обавештење о закљученом уговору П 6 Обавештење о закљученом уговору П 59 Обавештење о закљученом уговору П 4 Обавештење о закљученом уговору П 20 Обавештење о закљученом уговору П 18 Обавештење о закљученом уговору П 13 Обавештење о закљученом уговору за П 96 Обавештење о закљученом уговору за П 93 Обавештење о закљученом уговору за П 93 Обавештење о закљученом уговору за П 92 Обавештење о закљученом уговору за П 91 Обавештење о закљученом уговору за П 90 Обавештење о закљученом уговору за П 88 Обавештење о закљученом уговору за П 86 Обавештење о закљученом уговору за П 84 Обавештење о закљученом уговору за П 83 Обавештење о закљученом уговору за П 82 Обавештење о закљученом уговору за П 81 Обавештење о закљученом уговору за П 80 Обавештење о закљученом уговору за П 75 Обавештење о закљученом уговору за П 71 Обавештење о закљученом уговору за П 69 Обавештење о закљученом уговору за П 68 Обавештење о закљученом уговору за П 66 Обавештење о закљученом уговору за П 65 Обавештење о закљученом уговору за П 63 Обавештење о закљученом уговору за П 62 Обавештење о закљученом уговору за П 61 Обавештење о закљученом уговору за П 61 Обавештење о закљученом уговору за П 57 Обавештење о закљученом уговору за П 53 Обавештење о закљученом уговору за П 53 Обавештење о закљученом уговору за П 50 Обавештење о закљученом уговору за П 5 Обавештење о закљученом уговору за П 49 Обавештење о закљученом уговору за П 48 Обавештење о закљученом уговору за П 45 Обавештење о закљученом уговору за П 44 Обавештење о закљученом уговору за П 42 Обавештење о закљученом уговору за П 41 Обавештење о закљученом уговору за П 40 Обавештење о закљученом уговору за П 39 Обавештење о закљученом уговору за П 38 Обавештење о закљученом уговору за П 37 Обавештење о закљученом уговору за П 36 Обавештење о закљученом уговору за П 35 Обавештење о закљученом уговору за П 34 Обавештење о закљученом уговору за П 33 Обавештење о закљученом уговору за П 32 Обавештење о закљученом уговору за П 31 Обавештење о закљученом уговору за П 30 Обавештење о закљученом уговору за П 3 Обавештење о закљученом уговору за П 3 Обавештење о закљученом уговору за П 29 Обавештење о закљученом уговору за П 24 Обавештење о закљученом уговору за П 21 Обавештење о закљученом уговору за П 19 Обавештење о закљученом уговору за П 17 Обавештење о закљученом уговору за П 16 Обавештење о закљученом уговору за П 14 Обавештење о закљученом уговору за П 12 Обавештење о закљученом уговору за П 11 Обавештење о закљученом уговору за П 11 Обавештење о закљученом уговору за П 10 Конкурсна документација Измена конкурсне документације