ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР, ЈН МВ бр. 18/2018-01

Позив за подношење понуда Обавештење o обустави поступка Конкурсна документација 0длука o обустави поступка