ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 15/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације