ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1004 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 10/2018-03

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 2 Питања и одговори бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсна документације бр.2 Измена конкурсна документације бр.1