ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА– МИНЕРАЛНО ЂУБРИВО KAN 27% N, ЈН бр. 9/2018-02

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 1 Одлука о обустави поступка Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о покретању преговарачког поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације