ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕВИЗИЈА ПЛАТО КОЛА, ЈН бр. 8/2018-02

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 3 Питања и одговори бр. 2 Питања и одговори бр. 1 Одлука о обустави поступка Одлука о обустави поступка Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација