ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊE И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 14/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација