НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ

НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 7/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Одговор на питање бр.2 Одговор на питање бр.1 Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација