ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РАДОВА САНАЦИЈА ПОДА У МАГАЦИНУ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН МВ бр. 11/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација