ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 8/2018-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација