ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 6/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација