ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН MВ број 2/2018-05

Позив за подношење понуда Питања и одговори бр. 2 Питања и одговори бр. 1 Одлука о додели уговора Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације