ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН бр. 5/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација