ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА Р-6 И ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ Р-5 И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРАТЕЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЈН број 4/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Одлука о додели уговора Одговор на питање бр.9 Одговор на питање бр.8 Одговор на питање бр.7 Одговор на питање бр.6 Одговор на питање бр.5 Одговор на питање бр.4 Одговор на питање бр.3 Одговор на питање бр.2 Одговор на питање бр.19 Одговор на питање бр.18 Одговор на питање бр.17 Одговор на питање бр.16 Одговор на питање бр.15 Одговор на питање бр.14 Одговор на питање бр.13 Одговор на питање бр.12 Одговор на питање бр.11 Одговор на питање бр.10 Одговор на питање бр.1 Обавештење у вези обиласка складишта Обавештење у вези обиласка складишта Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 5 Измена конкурсне документације бр. 4 Измена конкурсне документације бр. 3 Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације