ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ број 4/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Конкурсна документација