ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА КОНТРОЛУ ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН број 2/2018-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање бр.2 Одговор на питање бр.1 Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације