ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН МВ број 1/2018-06

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење o закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр. 2 Измена конкурсне документације бр. 1