ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ, ПО ПАРТИЈАМА ЈН број 30/2017-01

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка за партију 25 Одлука о обустави поступка за партију 11 и 29 Одлука о обустави поступка - преговарачки поступак Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора - преговарачки поступак Одлука о додели уговора Обавештење о обустави поступка за партију 11 и 29 Обавештење о обустави поступка Обавештење o закљученом уговору П 7 Обавештење o закљученом уговору П 5 Обавештење o закљученом уговору П 4 Обавештење o закљученом уговору П 3 Обавештење o закљученом уговору П 28 Обавештење o закљученом уговору П 24 Обавештење o закљученом уговору П 23 Обавештење o закљученом уговору П 22 Обавештење o закљученом уговору П 21 Обавештење o закљученом уговору П 2 Обавештење o закљученом уговору П 19 Обавештење o закљученом уговору П 18 Обавештење o закљученом уговору П 17 Обавештење o закљученом уговору П 16 Обавештење o закљученом уговору П 15 Обавештење o закљученом уговору П 14 Обавештење o закљученом уговору П 13 Обавештење o закљученом уговору П 12 Обавештење o закљученом уговору П 10 Обавештење o закљученом уговору П 1 Конкурсна документација