ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 29/2017-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање број 1 Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације бр 1 Oбавештење о закљученом уговору П2 Oбавештење о закљученом уговору