ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА СЕРВИСИРАЊA И ПОПРАВКE СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА ЈН MВ број 28/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oбавештење о закљученом уговору за П2 Oбавештење о закљученом уговору за П1