ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА (ПРОДАКТА СИСТЕМ) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 28/2017-06

Одлука о додели уговора Обавештење о покретању преговарачког поступка Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору