ЈАВНА НАБАВКА

Одржавање и иновирање пословног програма и администрирање системског софтвера Отворени поступак број: ЈН 27/2017-05

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације број 1 Oбавештење о закљученом уговору