ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ ВАГЕ СА ЧЕЛИЧНИМ МОСТОМ У АИК-у у НОВОМ ПАЗАРУ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Oдговор на питање 1