ЈАВНА НАБАВКА

Јавна набавка услуга- израде пројектне документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкцију Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата Смедерево у Смедереву ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2017-03

Решење о исправци грешке у Одлуци о додели уговора Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр.2 Измена конкурсне документације Oдговор на питање 4 Oдговор на питање 3 Oдговор на питање 2 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору