ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ- ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1 - ГТ ЛОЗНИЦА, ПАРТИЈА 2 - АИК НОВИ ПАЗАР, ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oдговор на питање 4 Oдговор на питање 3 Oдговор на питање 2 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору П2 Oбавештење о закљученом уговору П1