ЈАВНА НАБАВКА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: ЈН МВ 20/2017-06

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oбавештење о закљученом уговору