ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ПРИЈЕПОЉУ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору