ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА БЕЛОГ ПАСУЉА I КЛАСЕ КАЛИБРАЖЕ 6-9 мм род 2017.године ЈН бр. 17/2017-01-отворени поступак

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о продужењу рока Конкурсна документација Измена конкурсне документације 3 Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Oдговор на питање 5 Oдговор на питање 4 Oдговор на питање 3 Oдговор на питање 2 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору