ЈАВНА НАБАВКА

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ,ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА ЈН БР. 14/2017-05, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору П3 Oбавештење о закљученом уговору П2 Oбавештење о закљученом уговору П1