ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЈАВНА НАБАВКА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВУ У СКЛАДИШТУ ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У ЛОЗНИЦИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2016-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Oбавештење о обустави поступка за П1