ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - Вођење стручног надзора на извођењу радова на санацији и реконструкцији хидрантске мреже на складишту Смедерево у Смедереву ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 18/2017-03

Продужење рока за подношење понуда Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обилазак складишта Конкурсна документација Измена конкурсне документације 1 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору