ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка за П6 Одлука о додели уговора Обилазак складишта Конкурсна документација Oбавештење о обустави поступка за П6 Oбавештење о закљученом уговору П 5 Oбавештење о закљученом уговору П 4 Oбавештење о закљученом уговору П 3 Oбавештење о закљученом уговору П 2 Oбавештење о закљученом уговору П 1