ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – Вођење стручног надзора над извођењем радова на модернизацији управљачких безбедносних система на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: ЈН МВ 17/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о измени уговора Одлука о додели уговора Обилазак складишта Конкурсна документација Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору