ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА СКЛАДИШТА, СКЛАДИШТЕЊЕ РОБА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oбавештење о обустави поступка Oбавештење о закљученом уговору