ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА РАФИНИСАНИ ШЕЋЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ број 16/2017-01

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору