ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПРЕТАКАЛИШТА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017-03

Позив за подношење понуда Одлука о обустави поступка Одлука о обустави поступка Одлука о додели уговора Обилазак складишта Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о обустави поступка Обавештење о обустави поступка Конкурсна документација Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 1 Oдговор на питање 6 Oдговор на питање 5 Oдговор на питање 4 Oдговор на питање 3 Oдговор на питање 2 Oдговор на питање 1