ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ЈАВНА НАБАВКА ГЛАЗИРАНОГ ПИРИНЧА I КЛАСЕ ЈН бр. 8/2017-01-отворени поступак

Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Конкурсна документација Измена конкурсне документације Oдговор на питање 2 Oдговор на питање 1 Oбавештење о закљученом уговору